Základní a mateřské školy Prahy 3 se připojí k celostátní stávce

Z důvodu stávky dočasně přeruší v pondělí 27. listopadu svůj provoz většina mateřských škol a všechny základní školy, které zřizuje městská část Praha 3. Přinášíme informace pro rodiče, jejichž děti tyto školy navštěvují. 

Ve dvou mateřských školách, MŠ Jeseniova a MŠ Libická, se k celostátní výstražné stávce připojil minimální počet zaměstnanců. Tyto školky tedy zůstanou v protestní den, 27. listopadu, v provozu. Všechny ostatní školky v Praze 3 vlivem zaměstnanecké stávky nebudou schopny zajistit standardní provoz, zůstanou tedy na jeden den uzavřené. Stejně tak budou na jeden uzavřené všechny základní školy v Praze 3.  

Vedení jednotlivých škol své zaměstnance podporuje. Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Stávkovat tedy může jakýkoliv zaměstnanec školy. Ve stávce nesmí být nikomu bráněno, ale ani k tomu nesmí být nikdo nucen. 

 

Důvodem celostátní výstražné stávky, jak jej formulují školské odbory, je vládou ČR plánovaný rozpočet na oblast školství pro příští rok. Stanoviska stávkujících a detaily ke stávce jsou k dispozici zde.

Praktické informace pro rodiče (zákonné zástupce) v souvislosti se stávkou zaměstnanců ve školství

 

Nárok zákonného zástupce na ošetřovné a jiné náhrady

Zákonný zástupce omezením či přerušením provozu školy nezískává nárok na ošetřovné, jako tomu bylo v případě vyhlášení mimořádného opatření v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, viz zákon o nemocenském pojištění § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 – ohlášená stávka nebude posouzena jako nepředvídaná událost. Stávka je ústavním právem každého zaměstnance, zákonným zástupcům proto nevzniká nárok na žádnou kompenzaci. Pouze v případě, že by soud rozhodl, že stávka je nezákonná, bude odborová organizace, která stávku vyhlásila, odpovídat podle občanského zákoníku zaměstnavateli za škodu, která mu takovou stávkou vznikla.

Nárok zákonného zástupce na home office

Zákonný zástupce dítěte mladšího 9 let může požádat svého zaměstnavatele o výkon práce na dálku, pokud to umožňuje povaha práce. Zaměstnavatel nemá povinnost této žádosti vyhovět, nesouhlas však musí písemně odůvodnit.

Školné v mateřské škole 

Jelikož je délka konání stávky ohlášena na 1 pracovní den, výpočet školného se v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání nemění, nevzniká nárok na snížení školného za daný měsíc.

 

Podrobné informace pro rodiče dětí a žáků lze nalézt na webových stránkách jednotlivých škol. tyto školy zároveň informují zákonné zástupce obvyklým způsobem nejpozději 3 dny před plánovanou stávkou (via e-mail, systém Bakaláři, Školaonline aj.)

Základní a mateřské školy Prahy 3 se připojí k celostátní stávce