PS Čtenářská gramotnost pro ZŠ: Setkání 21. 3. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost pro ZŠ.

Termín konání: 22. 2. 2023 od 14.00 do 16.00 hodin

Kontakt: Mirka Černá, tel.: 777 327 207, e-mail: mirka.cerna@map-praha3.cz 

1) Uvítání, představení přítomných, harmonogram setkání

Následná setkání v roce 2023 pro matematickou pregramotnost se  budou konat v následujících předběžných termínech: 

 

středa 8.2. SWOT analýza, identifikace a příčiny hlavních problémů v oblasti matematické pregramotnosti  + metodické vedení pro problematiku “Logické řady, matematické hry + Připravenost předškoláků  pro vstup do ZŠ v rámci matematické pregramotnosti v mš” 13 – 16.30 hod. 

úterý 21.3. Priority a cíle MAP – aktualizace + metodické vedení pro problematiku “Předmatematické aktivity v ostatních činnostech” 9 – 12  hod. 

úterý 25.4. Vize, opatření k cílům MAP + metodické vedení pro problematiku “Předpočetní činnosti a smysly, postup, zaznamenávání” 9 –  12 hod. 

 

+ 1x začátek října (čas a datum bude upřesněn) 

 

2) Seznámení s postupy MAP, podklady z MAP I

 

Na čem se bude podílet PS, jak bude postupovat (metodické vodítko postupy MAP), spolupráce s realizačním týmem – cca 1x za 2 měsíce online setkání s vedoucími, příp. i členy PS, na kterém si stanovíme další kroky, probereme naše potřeby, návrhy apod.

 

Realizační tým uložil na GD disk podklady z MAP I – všichni si je prostudujeme, podíváme se na strategický rámec, zejm. co se týče matematické gramotnosti a zhodnotíme, co je potřeba aktualizovat, změnit. Vzhledem k tomu, že MAP II neproběhl, bude aktualizace více než žádoucí. Diskuze a doplnění k tomuto bodu.3) Naším cílem je podílet se na tvorbě strategických cílů ve vzdělávání na Praze 3. V čem tkví hlavní problémy ve vzdělávací oblasti, zejm. co se matematické gramotnosti týče, co je jejich příčinou. Diskuze a doplnění k tomuto bodu.

4) Diskuze k praktickým tématům – jak metodicky uchopit a zařadit do výuky (MNOŽSTVÍ/POČET, POROVNÁVÁNÍ SKUPIN,  ČÍSELNÁ ŘADA, POČETNÍ HÁDANKY) – sdílení nápadů, metod, problémů.

Potřeba nových podnětů, obohacování vlastní praxe, sdílení zkušeností – nedostatek didaktického materiálu i podnětů pro tvoření materiálů dle svých potřeb k určité činnosti 

 

Zájem o návštěvu jiné mš – nabídnuta možnost návštěvy MŠ Perunova – zájem o další setkání PS. 

Prosíme, na akci se přihlaste ZDE

PS Čtenářská gramotnost pro ZŠ: Setkání 21. 3. 2023