Výsledky soutěže Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě

Výsledky soutěže Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě

Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě – výsledky soutěže Cíl projektu a jeho zaměření: Mateřské školy všeobecně přispívají k rozvoji základních dětských dovedností a k tvořivosti vůbec. Děti vyrábějí mnoho zajímavých výrobků, malují a kreslí různými technikami, tvoří či

MŠ Pražačka – Cesta k dětské kreativitě – Projekt č.5 “Tvořivé dílny pro rodiče a děti”

MŠ Pražačka – Cesta k dětské kreativitě – Projekt č.5   “Tvořivé dílny pro rodiče a děti”

Cíl projektu: Projekt “Tvořivé dílny pro rodiče a děti” je zaměřen na dlouhodobé a promyšlené vytváření prostoru pro společné aktivity dětí a rodičů na půdě naší mateřské školy. Cílem projektu je vytvářet a prohlubovat dobré vztahy a porozumění mezi mateřskou

JARMARK – MŠ Vozová 5 – Cesta k dětské kreativitě, projekt číslo 4

JARMARK   – MŠ Vozová 5 – Cesta k dětské kreativitě, projekt číslo 4

Projekt MŠ Vozová 5 Praha 3, jako součást projektu “Cesty k dětské kreativitě”. JARMARK Tato naše celoškolková akce v naší MŠ VOZOVÁ 5  je vyvrcholením naší celoroční práce s dětmi. Pro rodiče a příbuzné je připravena velká výstava dětských prací, která

MŠ Jeseniova 98 – Cesta k dětské kreativitě – projekt číslo 3 – Projekt Vánoční výzva

Projekt Mateřské školy, Praha 3, Jeseniova 98 jako součást Cesty k dětské kreativitě. Záměr projektu: Prohloubit spolupráci mezi mateřskou školou a rodinami, rozšířit možnosti pro rozvoj dětské kreativity, podporovat mezigenerační sounáležitost a spolupráci školy s ostatními subjekty v nejbližším okolí.

ZŠ a MŠ J. Seiferta Celoroční projekt: Cesta k dětské kreativitě č.2 – NÁMOŘNÍCI

ZŠ a MŠ J. Seiferta  Celoroční projekt: Cesta k dětské kreativitě č.2 – NÁMOŘNÍCI

NÁMOŘNÍCI Tento projekt je zaměřen na rozvoj polytechnické výchovy dětí ve spolupráci učitelek s dětmi a jejich rodiči. S poznáním různých světadílů a multikultury. Cílem projektu je podpoření a rozvoj dětské kreativity za spolupráce mateřské školy dětí a jejich rodičů.

MŠ J.z Lobkovic – Cesta ke kreativitě projekt č. 1

MŠ J.z Lobkovic –  Cesta ke kreativitě projekt č. 1

[R-slider id=”11″]DUHOVÁ KULIČKA V KRÁLOVSTVÍ FAUNY A FLÓRY Doprovodný projekt k ŠVP na školní rok 2015/16 Motto: ,,Země má miliony divů, každý tvor, rostlina i věc je něčím neobyčejným, stejně jako každé dítě“. Tento projekt bude součástí ŠVP Duhová kulička a realizován