ZŠ a MŠ J. Seiferta  Celoroční projekt: Cesta k dětské kreativitě č.2 – NÁMOŘNÍCI

NÁMOŘNÍCI

Tento projekt je zaměřen na rozvoj polytechnické výchovy dětí ve spolupráci učitelek s dětmi a jejich rodiči. S poznáním různých světadílů a multikultury.

Cílem projektu je podpoření a rozvoj dětské kreativity za spolupráce mateřské školy dětí a jejich rodičů. Děti si za pomoci rodičů a učitelek v průběhu projektu vyrobí vlastní lodní deník,  s ním pak budou cestovat po kontinentech a zaznamenávat důležité poznatky z jednotlivé země.

Popis projektu:

V první části projektu děti poznávaly Ameriku, kdy si s rodiči vydlabali vlastní dýni u společné akce “Dýňování”.

V druhé části, která právě probíhá děti dopluly do Evropy, zde návštěvu završí společnou adventní dílnou a tradičními oslavami vánočních svátků.

V lednu a únoru se děti se svojí lodí přesunou na asijský kontinent, kde na ně a jejich rodiče bude čekat akce “Roboti”. Zde si děti a rodiče s pomocí využití stavebnic v polytechnické učebně školy zkusí vytvořit významné stavby.

Poté se děti vydají na dalekou plavbu do Afriky, kde objeví pomocí pokusů taje tohoto světadílu.

Posledním světadílem, které děti navštíví v květnu a červnu bude Austrálii. Zde budou s rodiči na akci zvané “Nudlování” tvořit vodní a mořské živočichy a rozmanitou flóru.

V každé zemi bude na děti čekat průvodce, kterým nebude nikdo jiný než paní učitelky, ty dětem přiblíží světadíl za pomocí obrázků mapek, různých výprav a podobně. Děti v jednotlivých světadílech poznají obyvatele světadílu, zvířata, rostliny, slavné stavby (7 divů světa) a dopravou.

U každého světadílu zapojíme do projektu rodiče z dané oblasti tím, že nám přinesou ukázat cokoliv typického pro danou zemi (jídlo, suvenýr, oblečení).

Celou plavbu (projekt) ukončíme doplutím domů a oslavou, která bude spojena s rozloučením s předškoláky a oslavou Dne dětí (ten je přeci mezinárodní 🙂 )

Počet dětí zapojených v projektu

 

 Všechny děti z mateřské školy
Počet učitelů zapojených v projektu:  Všechny paní učitelky z MŠ.
Typy výrobků, jejich využití

a fotodokumentace

 

 

 

Námořní deníky, námořnická trička, vydlabané dýně, adventní věnce, roboti a významné stavby z různých typů stavebnic, velikonoční dekorace.

 

 

Způsob zapojení rodičů

 

 

Rodiče se zúčastnili akcí v MŠ.

 

 

Počet zapojených rodičů

 

 Vždy záleželo na dobrovolnosti rodičů a zájmu zúčastnit se na akcích pořádaných mateřskou školou. Na každé akci bylo přítomno více jak dvacet rodičů.
Cíl a jeho naplnění  

 

Cílem bylo zapojit rodiče do dění v mateřské škole, seznámit děti a jejich rodiči je s nejrůznějšími technikami práce s výrobky, užít si společné chvíle s dětmi a jejich rodiči v mateřské škole, navázat přátelské kontakty mezi učitelkami a rodiči dětí, prohloubit pocit vzájemné důvěry. To se podařilo.

 

Přínosy a negativa

 

 

Přínosem bylo navození vstřícných vztahů mezi rodiči a mateřskou školou, děti se zábavnou formou seznámily se světadíly a se zaujetím a nadšením tvořily nejrůznější výrobky.

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ J. Seiferta Celoroční projekt: Cesta k dětské kreativitě č.2 – NÁMOŘNÍCI