MŠ Pražačka – Cesta k dětské kreativitě – Projekt č.5   “Tvořivé dílny pro rodiče a děti”

Cíl projektu: Projekt “Tvořivé dílny pro rodiče a děti” je zaměřen na dlouhodobé a promyšlené vytváření prostoru pro společné aktivity dětí a rodičů na půdě naší mateřské školy. Cílem projektu je vytvářet a prohlubovat dobré vztahy a porozumění mezi mateřskou školou, dětmi navzájem, rodiči i prarodiči, kteří hrají důležitou roli ve výchově a vzdělávání dětí.

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo v období listopad – duben celkem 7 tvořivých dílen tématicky navazujících na aktuální roční období a svátky.

Obsahové zaměření: V předškolním věku se učení dětí odehrává zejména prostřednictvím praktických činností a prožitků. Přítomnost rodiče či jiné blízké osoby ve třídě, kde tráví velkou část běžného dne, je pro děti vítanou příležitostí, jak rodičům představit kamarády, ukázat oblíbené hračky, předvést vlastní šikovnost a zároveň spolu se “svými” dospělými vytvořit zcela nový a originální předmět, který si mohou odnést s sebou domů. Během jednotlivých dílen se děti a rodiče seznámili s rozličnými výtvarnými a řemeslnými technikami, pracovali s přírodninami, dekoračními předměty, textilem i dalším výtvarným materiálem.

Naše letošní dílny: Přelom listopadu a prosince byl věnován adventnímu tématickému tvoření. Tři třídy uspořádaly výrobu adventních věnců spojenou s tvorbou malých Mikulášů, čertů a andělů. Třída nejmenších dětí vyráběla roztomilé sněhuláčky z ponožek naplněných rýží. Nejstarší děti se vrhly na společné tvoření z keramické hlíny. Protože většina rodičů s keramickou hlínou nikdy předtím nepracovala, byla dílna zahájena malým rychlokurzem práce s keramickou hlínou. Pro inspiraci měli rodiče a děti možnost nahlédnout do knih o keramice a k dispozici bylo i množství tvořítek a dalších pomůcek pro práci s hlínou. Jarní dílny proběhly v průběhu měsíce dubna ve dvou třídách. Předškolní třída se věnovala výrobě velikonočních dekorací z keramiky, děti a rodiče z nejmladší třídy se seznámili z rozličnými technikami barvení velikonočních vajíček.

Momentky z tvořivých dílen:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PB111782
P1130181
P1130153 20170411_170036
20170411_165336 P1130402
P1130390 P1130386
Počet dětí zapojených v projektu: Celkem se tvořivých dílen zúčastnilo 121 dětí z MŠ Pražačka a 18 starších či mladších sourozenců, kteří běžně naši MŠ nenavštěvují.
Počet učitelů zapojených v projektu: Dílny připravovalo 10 učitelek.
Typy výrobků, jejich využití  a fotodokumentace: V průběhu jednotlivých dílen rodiče a děti vyráběli dekorační předměty:

  • adventní věnce
  • malované mikulášské obrázky v dřevěném rámečku
  • keramické dekorace s vánočními a velikonočními motivy
  • velikonoční vajíčka

(Fotodokumentace viz “Momentky z tvořivých dílen”).

Způsob zapojení rodičů: Rodiče byli do dílen zapojeni na několika úrovních. V případě adventních věnců pomohli při zajišťování materiálu pro výrobu. V rámci všech dílen hráli rodiče významnou úlohu pomocníků a rádců vlastních dětí tak, aby byl výsledný výrobek co nejzdařilejší a udělal co největší radost. Neméně důležité bylo i rodiči donesené občerstvení, které podtrhlo příjemnou a uvolněnou atmosféru všech akcí.
Počet zapojených rodičů: Dílen se celkem zúčastnilo 125 dospělých z řad rodičů, prarodičů a členů širší rodiny.
Cíl a jeho naplnění: Tvořivé dílny pro rodiče a děti byly zaměřeny na vytváření pozitivních vztahů mezi mateřskou školou, dětmi a rodičovskou veřejností. Kromě toho se rodiče i děti seznamovali s výtvarnými a řemeslnými technikami, pro něž není v běžném provozu MŠ prostor.
Přínosy a negativa: Z ohlasů rodičů i dětí jsme zjistili, že byly dílny vnímány příznivě a díky přátelštějším vztahům se usnadnila budoucí komunikace mezi zúčastněnými cílovými skupinami. Věříme, že kladné ohlasy do budoucna pomohou motivovat k účasti také rodiče, kteří o společné aktivity iniciované mateřskou školou zatím nejeví velký zájem.

MŠ Pražačka – Cesta k dětské kreativitě – Projekt č.5 “Tvořivé dílny pro rodiče a děti”