Výsledky soutěže Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě

Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě – výsledky soutěže

Cíl projektu a jeho zaměření: Mateřské školy všeobecně přispívají k rozvoji základních dětských dovedností a k tvořivosti vůbec. Děti vyrábějí mnoho zajímavých výrobků, malují a kreslí různými technikami, tvoří či budují, zjednodušeně – zapojují se do života obce v mnoha různorodých rolích. Za svoje počínání si zaslouží výraznější povšimnutí a také významné ocenění. K efektivní práci mateřské školky také patří úzká spolupráce se zákonnými zástupci.

V rámci Diploma Comenianum byly také oceněny nejlepší projekty mateřských škol.

 

  1. MŠ Vozová                      Jarmark
  2. MŠ nám. J. z Lobkovic   Duhová kulička v království fauny a flory
  3. MŠ Pražačka                  Tvořivé díly pro rodiče a děti 

 

Projekt byl definován těmito podmínkami:

Rok 2016 je rokem podpory polytechnického vzdělávání, a proto je vyhlašovaná cena pro mateřské školy zaměřena právě tímto směrem. Vlastní zaměření v jednotlivých ročnících je možno obměňovat.

Obsahový záměr: Do soutěže může být přihlášen libovolný projekt mateřské školy (v každém ročníku nejvýše jeden), který zahrnuje:

  1. a) vlastní tvořivost dětí s předem určeným cílem, dává jim prostor a plně odpovídá věkové kategorii
  2. b) rozvoj rukodělných či technických dovedností dětí
  3. c) cílevědomou a soustavnou práci s rodičovskou veřejností
  4. d) nemá charakter pouze jednorázové činnosti

Struktura záznamu o projektu musí splňovat následující parametry:

přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu

počet zapojených žáků

počet zapojených třetích osob (rodiče, hosté, zástupci zřizovatele a dalších organizací)

doba realizace projektu

popis cíle projektu

popis průběhu projektu

dokumentace projektu:  fotogalerie, video, klipy, plakáty, novinové články apod.

Výsledky soutěže Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě