“Když budu hrát na trubku, každý mě uslyší”

“Když budu hrát na trubku, každý mě uslyší”

Jako každý rok si děti z MŠ Na Balkáně poslechnou koncert žáků ze ZUŠ Učňovská. Letos tomu tak bylo ve čtvrtek 28. 2. Není to ale jen poslech, děti se seznamují s jednotlivými nástroji, učí se pojmenovat jejich jednotlivé části, poznávají zvuky,