Děti z MŠ Na Balkáně ze třídy Jednička si v pátek 3. 5. 2019 vyšly s paní učitelkou na polodenní vycházku na vrch Vítkov. Je to jedno z míst s pěkným výhledem na Prahu. Děti poznaly Petřín, Pražský hrad, Žižkovskou věž, …

Na rozlehlém prostranství vzhlédly na velikánskou bronzovou sochu Jana Žižky z Trocnova s palcátem, prohlédly si zblízka ohromný český znak i českou vlajku.

Cestou zpět si své zážitky vyprávěly a ve školce si je ještě nakreslily. Byl to krásný pěší výlet.

 

Děti z MŠ Na Balkáně na Vítkově