“Když budu hrát na trubku, každý mě uslyší”

Jako každý rok si děti z MŠ Na Balkáně poslechnou koncert žáků ze ZUŠ Učňovská. Letos tomu tak bylo ve čtvrtek 28. 2.

Není to ale jen poslech, děti se seznamují s jednotlivými nástroji, učí se pojmenovat jejich jednotlivé části, poznávají zvuky, rytmus, melodie. Pěstujeme tak v dětech schopnost naslouchat skladbám různých žánrů. Vždyť možná i já jednou budu muzikantem a budu si moc říci „ Když budu hrát na trubku, každý mě uslyší.“

Děkujeme dětem i učitelům.

 

“Když budu hrát na trubku, každý mě uslyší”
Štítky: