Děti z MŠ Na Balkáně na “Dračím ostrově”

Co je to Dračí ostrov? To je nové interaktivní hřiště ZŠ Chmelnice, kam si děti z naší mateřské školy chodí každý čtvrtek pohrát a to v dopoledních hodinách. Hřiště je vybudované z přírodních materiálů, má mnoho prvků a co hlavně, je úplně jiné, než v naší mateřské škole.

Děti se ale také seznamují s prostředím školy, do které půjde většina dětí k zápisu do 1. třídy. Vstupujeme hlavním vchodem, pozdravíme a procházíme vestibulem, slyšíme školní zvonění…….

Dětem se tam opravdu moc líbí a naše spolupráce se ZŠ Chmelnice je zase lepší.

Děti z MŠ Na Balkáně na “Dračím ostrově”