Děti z MŠ Na Balkáně se těší do školy

Ve čtvrtek 5. března navštívili všichni předškoláci z MŠ Na Balkáně třídy 1. A. a 1. B. v ZŠ Chmelnice.

Do této školy odchází většina dětí z naší mateřské školy, a proto nebylo divné, že jsme se setkali s řadou kamarádů, školáků, kteří už do školy chodí. Potěšení ze setkání bylo opravdu veliké.

Největším zážitkem však pro naše předškoláky bylo sedět ve velkých lavicích a seznámit se, jak to probíhá ve vyučovací hodině. Hodina Prvouky a Českého jazyka byla velmi zajímavá. Děti chodily k tabuli a s velkým nadšením plnily úkoly, které jim paní učitelka dala. Nechyběla samozřejmě pochvala o tom, jak jsou naše děti šikovné. Na závěr hodiny si děti prohlížely učebnice svých větších kamarádů a celé setkání bylo moc prima.

Děkujeme paní učitelkám i vedení školy za umožnění a zorganizování milého setkání.

 

Děti z MŠ Na Balkáně se těší do školy