Těšíme se do školy

Všichni předškoláci z MŠ Na Balkáně navštívili v pondělí 11. března 2019 dvě 1. třídy ZŠ Chmelnice. Vždyť už za chvíli půjdou k zápisu! Ve třídě si děti vyzkoušely, jak se sedí v opravdové lavici, jak se píše na tabuli, zazpívaly si a zatančily, hrály si na počítání. Moc se jim to všem líbilo, a když zazvonilo a bylo konec vyučovací hodiny, rozloučili jsme se i s kamarády, které si děti pamatovaly ze školky. Děkujeme paní učitelkám i vedení školy za milou návštěvu.

Těšíme se do školy