Zápisy do základních a mateřských škol MČ Praha 3 pro školní rok 2020/2021

Zápisy pro školní rok 2020/2021 ve školách zřízených MČ Praha 3:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA          14. + 15. 4. 2020 (úterý, středa)

MATEŘSKÁ ŠKOLA           4. +  5. 5. 2020 (pondělí, úterý)

 

Přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3

Za spádový obvod všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3  je stanovena celá městská část Praha 3.

Podrobné informace pro rodiče dětí v předškolním roce jsou uvedeny na tomto odkaze.


Přehled základních škol zřizovaných MČ Praha 3

Návrh na úpravu školských obvodů základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3 (usnesení RMČ č. 670 ze dne 23. 10. 2019)

Usneseni_c.670_zde_dne_23.10.2019_-_Navrh_na_upravu_skolskych_obvodu_zakladnich_skol_zrizovanych_mes