Zápis do mateřských škol zřízených MČ Praha 3 na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech:

2. 5. – 11. 5. 2020 

Přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3

 

Předpokládáme, že zápis proběhne bez účasti dětí a osobní účast rodičů bude minimalizována. Každá mateřská škola bude mít na svých webových stránkách ke stažení formulář Žádost k zápisu do mateřské školy a podrobné informace, jak postupovat.

Předškolní vzdělávaní je určeno dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávaní povinné (více v § 34a a 34b školského zákona).

Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 3 je celé území městské části.

Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 3 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 3. Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne přihlásit dítě do jiné školy než spádové (tedy mimo obvod Prahy 3), oznámí při zápisu tuto skutečnost řediteli školy, kam dítě hlásí, a požádá ho, aby přijetí dítěte nahlásil řediteli spádové školy. Oznámení o docházce do jiné školy než spádové mohou oznámit přímo i rodiče, a to buď řediteli spádové školy, nebo na Odbor školství MČ Praha 3.

 

Podrobné informace pro rodiče dětí v předškolním roce jsou uvedeny na tomto odkaze.

 

Školní rok 2020/2021 – zápis do mateřských škol MČ Praha 3