Velikonoční tvořivá dílna pro žáky 3. A, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Ve třídě 3. A proběhla velikonoční tvořivá dílna, při které si děti vyzkoušely tradiční lidový zvyk – zdobení kraslic voskovou batikou. Lektor Jan Hradecký z Centra vzdělávacích programů přinesl do třídy veškerý potřebný materiál a pomůcky (vejce, vosk, kahany, svíčky i barvy). Děti si vyrobily kraslice použitím roztaveného vosku a barev na vajíčka. Všichni žáci vyzkoušeli dva různé druhy batiky.

Velikonoční tvořivá dílna pro žáky 3. A, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad