PAMÁTNÍK TEREZÍN IX. AB 7. 3. 2018

V rámci pilotního projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (do kterého je ZŠ Lupáčova jako jedna ze sedmi škol v Praze zapojena) se dne 7. 3. 2018 žáci IX. AB zúčastnili v památníku Terezín  komentované prohlídky a workshopu na téma „Efekt přihlížejícího“. Workshop se zaměřil na roli tzv. přihlížejících, a to nejen v průběhu holokaustu, ale i v dnešní době. Žáci pracovali s textovým a obrazovým materiálem i s filmovým záznamem výpovědi pamětníků, kteří hovoří o svých prožitcích během transportu do terezínského ghetta ve vztahu k přihlížejícím, diskutovali o situacích, kdy se jedinec stává přihlížejícím, a o nebezpečí tohoto postoje pro ně samotné (v budoucnu by se mohli stát sami obětmi).

PAMÁTNÍK TEREZÍN IX. AB 7. 3. 2018