Preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě pro žáky 9. B, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě pro žáky 9. B, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Žáci 9. B se v březnu zúčastnili inovativního preventivního programu s názvem Revolution train. Za tímto 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem jsme se vypravili na vlakové nádraží Dejvice. Prohlídka trvající hodinu a půl nás seznámila s příběhem mladé dívky začínající s drogami.

Velikonoční tvořivá dílna pro žáky 3. A, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Velikonoční tvořivá dílna pro žáky 3. A, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Ve třídě 3. A proběhla velikonoční tvořivá dílna, při které si děti vyzkoušely tradiční lidový zvyk – zdobení kraslic voskovou batikou. Lektor Jan Hradecký z Centra vzdělávacích programů přinesl do třídy veškerý potřebný materiál a pomůcky (vejce, vosk, kahany, svíčky