1. ročník Chmelnické laťky na ZŠ Chmelnice

První ročník Chmelnické laťky ve skoku vysokém se konal 23. února a zúčastnilo se jí dohromady 52 žáků a žákyň.

Celé soutěži přihlíželi diváci z řad žáků, kteří velmi hlasitě povzbuzovali výkony účastníků. Na konci celé soutěže byly vyhlášeny konečné výsledky a předány medaile. Doufáme, že se příští rok bude soutěž opakovat.

1. ročník Chmelnické laťky na ZŠ Chmelnice