Vánoční andělská výzva a zpívání u babiček a dědečků – MŠ Jeseniova 98

V úterý 11. 12. jsme již tradičně v předvánočním čase navštívili s našimi předškoláky babičky a dědečky v seniorském domě v Roháčové ulici. Děti zazpívaly několik vánočních i nevánočních písniček, přednesly čertovskou básničku a při …

MŠ Jeseniova 98 – Cesta k dětské kreativitě – projekt číslo 3 – Projekt Vánoční výzva

Projekt Mateřské školy, Praha 3, Jeseniova 98 jako součást Cesty k dětské kreativitě. Záměr projektu: Prohloubit spolupráci mezi mateřskou školou a rodinami, rozšířit možnosti pro rozvoj dětské kreativity, podporovat mezigenerační …