Návštěva u babiček a dědečků – MŠ Jeseniova 98

V pondělí 18. prosince se naši předškoláci vydali na návštěvu k babičkám a dědečkům do seniorského klubu v Pečovatelské službě v Roháčově ulici. Předvedli jim krátké vystoupení složené z koled, dětských písniček a básniček.  Krásné zpívání doprovodily paní učitelky hrou na kytaru a příčnou a zobcovou flétnu a děti hrou na zvonky. Nakonec babičkám a dědečkům předali drobné dárky, které pro ně připravili za pomoci rodičů. Celé setkání bylo velmi milé a dojemné, oči babiček a dědečků byly zvláštně lesklé, na tváři se jim rozhostily úsměvy.

Chtěli bychom moc poděkovat rodičům, že si v uspěchané době našli čas a společně se svými dětmi vyrobili milé dárky, myslili na druhé a snažili se babičky a dědečky potěšit.

Návštěva byla završením našeho tradičního projektu Vánoční výzva, za jehož hlavní přínosy považujeme rozvoj mezigenerační sounáležitosti a pochopení běhu lidského života, schopnost předávat radost a potěšení vlastním přičiněním, posílení spolupráce školy a rodiny a posílení sounáležitosti s místem, ve kterém žijeme.

Na závěr musím za všechny říci: Dělat druhým radost je opravdu radost!