Andělský týden dobrých skutků v mateřince Perunce

 

Poslední týden v listopadu jsme již počtvrté pořádali u nás v mateřince tradiční týden plný charitativních akcí a aktivit.

Andělský je proto, že hlavní cíl našich příspěvků je nadace Dobrý anděl, která pomáhá v rodinách, kde některý z členů onemocní rakovinou či nějakým podobným vážným onemocněním.

Před čtyřmi lety jsme zjistili, že u nás v mateřince je několik paní učitelek, které pravidelně nadaci Dobrý anděl přispívají. Jelikož se nám jejich myšlenka moc líbila a jedná se o pomoc rodinám a dětem, což je téma, které je nám všem více než blízké, rozhodli jsme se zapojit do pomoci celou mateřinku včetně rodičů a dětí a pomoc jsme postupně nabídli i dalším organizacím.

Pomoc nadaci Dobrý anděl je realizována prostřednictvím předvánočních charitativních obchůdků. Děti společně s paní učitelkami připraví, vyrobí, napečou různé dárečky a rodiče nebo jiní příchozí mají možnost si pak před každou třídou vybrat. ,,Nakoupit“ lze za dobrovolný příspěvek. Je to na dobrou věc. Další část naší pomoci pro nadaci je bazárek s hračkami a oblečením, kde můžou rodiče své věci nabídnout a naopak si zase za libovolný příspěvek něco odnést. V letošním roce jsme takto vybrali více než 19.000,- Kč.

Další organizace, kterou v rámci této akce podporujeme, je Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi. Jejich pana ředitele známe osobně, a tudíž se jedná také o pomoc adresnou a konkrétní. Každý rok nám z azylového domu posílají seznam vánočních dárečků, které by si přály děti, které tam aktuálně pobývají. Rodiny dětí z naší mateřinky mají možnost jim tato přání splnit tak, že se k jednotlivým dárkům zapíší, dárek zakoupí a zabalený přinesou. Musíme s hrdostí říci, že se zatím za čtyři roky nestalo, že by některé „azylové“ dítě zůstalo bez dárečku a seznam bývá od našich rodičů vyplněn často ještě týž den, co ho vyvěsíme.

Pomoc dále putuje i do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde podporujeme každoročně některé dětské oddělení. Letos to bylo například oddělení dětské plastiky. Pomoc v nemocnici nám připadá smysluplná a také neskutečně potřebná. Mnoho dětí z naší mateřinky se již na některém z těchto oddělení ocitlo, takže opět víme, komu pomáháme. Paní učitelky nakoupí pro děti výtvarné pomůcky a děti nakreslí pro malé pacienty spousty obrázků a ,,napíší“ jim dopisy, aby jim léčení rychleji ubíhalo.

Poslední organizace, kterou letos podporujeme teprve prvním rokem, je Domov pro seniory Vršovický zámeček, kam jsme letos s dětmi začali chodit na pravidelné návštěvy. Děti z mateřinky pro všechny babičky a dědečky vyrobily přáníčka, nakreslily obrázky a s pomocí paní učitelek napsaly dopisy pro radost.

Náš charitativní týden má více rovin. Jedna z nich, která je pro nás důležitá, je pomoc různým organizacím, ale ty další nejsou důležité o nic méně, možná naopak. Jde o to, že všech těchto aktivit se děti mohou buď s námi, nebo s rodiči přímo zúčastnit a něco velice cenného se naučit… Na světě není vždycky jen dobře, všichni lidé nemusí být vždycky zdraví a každý člověk se může někdy ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoc. Je moc hezké dárky dostávat, ale možná ještě hezčí je dárek dát a vidět, jakou má druhý radost.