Návštěva planetária žáky 4. ročníků, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Žáci 1. stupně pravidelně navštěvují pořady pořádané Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy. V letošním školním roce v předvánočním čase žáci čtvrtých ročníků zhlédli pořad o sluneční soustavě, který vhodně doplnil probíraný tematický celek. V tomto pořadu žáci se dozvěděli další  informace o Slunci, všech planetách sluneční soustavy a jejich složení. Získali nové poznatky o hvězdách, proč hvězdy na obloze ve dne nesvítí a v noci jsou viditelné pouze jako „malé tečky“. Novými pojmy pro žáky bylo gravitační a magnetické pole.

V předsálí žáci na interaktivních modelech demonstrovali střídání ročních období a dne a noci na planetě Zemi. Nahlédli do modelu rakety. Zpětnou vazbou bylo vytvoření modelů sluneční soustavy samotnými žáky. Všem se pořad velmi líbil a všichni se těšíme na další návštěvy planetária.

    

Návštěva planetária žáky 4. ročníků, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad