Čtenářský klub na Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Ve školním roce 2017/2018 se na naší škole otevřel čtenářský klub pro žáky 4. ročníku, financovaný z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čtenářský klub probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 13.00 do 15.00. Děti si navzájem mezi sebou představují knížky, hodnotí je a předčítají ostatním. Učí se vzájemnému naslouchání, spolupráci a reagování na dotazy nad četbou. Při práci s textem často používáme metody RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking), vedeme si deník v rámci dílny čtení.

Během prvního pololetí jsme dvakrát navštívili knihovnu Korunní, kde si pro nás knihovnice připravila program na téma „Slovíčka a básně hladí duši krásně“ a „Ilustrátoři dětských knih“. Putovali jsme i Prahou 3 po stopách Jaroslava Seiferta a navštívili jsme výstavu Sedmičky Josefa Lady v Tančícím domě.

 

 

Čtenářský klub na Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad