Přijímací zkoušky nanečisto

Již podruhé jsme uspořádali přijímací zkoušky nanečisto, které žáci 9. ročníků nejen naší školy, ale i jiných partnerských základních škol z Prahy 3 absolvovali 14. února 2018. Žáci předem obdrželi  dopis s pozvánkou do cizí školy, který pro ně i jejich rodiče obsahoval důležité informace pro zvládnutí celé akce. Děti si poté mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se píší testy z českého jazyka a matematiky v cizím prostředí, s cizími učiteli, pod číselným kódem… Znalosti z češtiny a matematiky byly důležitou součástí projektu, v první řadě šlo ale o to, abychom dětem co nejvíce přiblížili atmosféru přijímacího řízení.

Hlavní organizátorkou celého projektu byla opět paní učitelka Vendula Jurášková ze ZŠ Jeseniova, kromě již zmiňované ZŠ se na akci podílely ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic a ZŠ Pražačka.

Příprava celého projektu představovala samozřejmě spoustu práce (sestavení a namnožení testů,  jejich následná oprava, rozdělení žáků do skupin, přidělení číselných kódů, úprava rozvrhů a učeben…), ale věříme, že takový trénink se rozhodně vyplatí a našim žákům zvýší šanci na úspěch v přijímacím řízení na střední školy.

                                                                                    Mgr.  Jana Kolínská, ZŠ Jeseniova

Přijímací zkoušky nanečisto