Kam jezdí učitelé pro inspiraci? Třeba na BETT do Londýna!

Každým rokem se v Londýně koná výstava BETT zaměřená na technologie ve vzdělávání. V tomto roce probíhala 23. – 26. 1. 2018 v konferenčních prostorech Excel. Dle statistik zde v letošním roce prezentovalo 850 společností, jejichž hardware, software, didaktické pomůcky či výukové metody shlédlo přes 34 tis. účastníků (ze 131 zemí). Také byly prezentovány jednotlivé školské systémy států a navrhované systémy pro školská zařízení. Registrace na tuto akci probíhá elektronicky a na konferenci je potřeba si vytisknout příslušnou vstupenku, která je nutná pro vstup do celého areálu. Na celém prostoru se nacházelo osm míst, ve kterých od rána do večera probíhaly velké workshopy a přednášky, zároveň mnoho dalších aktivit přímo u stánků a nelze opomenout i STEAM workshopy či přírodovědné pokusy.

V průběhu celé akce byl vidět neuvěřitelný posun techniky a technologie směrem ke vzdělávání. Zároveň je evidentní změna v edukačním procesu a kompetencích, které začínají být pro dvacáté první století důležité. Výrobci odstupují od využívání interaktivních tabulí k velkoplošným dotykovým obrazovkám, které mají v některých případech i samostatný operační systém, tedy není nutné připojení k počítači. Dále je evidentní odstup od klasických desktopových aplikací a stále větší tlak na využívání cloudovým technologiím. Zajímavé je i směrování zaměřené na rozvoj informačního a algoritmického myšlení a konstrukčních dovedností, související a rozvíjejí myšlenku DIY a STEAM. A tak na výstavě bylo možné vidět různé typy edukačních robotických stavebnic, robotických konstrukčních prvků, robotických programovatelných hraček, či propedeutických programovacích jazyků a programovatelných čipů. Velkou pozornost také přitahovala virtuální a rozšířená realita.

Kam jezdí učitelé pro inspiraci? Třeba na BETT do Londýna!