Rubrika: Pracovní skupiny

Supervizní školení – Mgr. K. Hrbková – Alkion

MAP MČ Praha 3 využívá také moderní metody koučinku a supervize. V měsíci září proběhlo první setkání supervizních setkání s paní Mgr. K. Hrkovou (www.alkion.cz) se skupinou ředitelek MŠ, které prokázalo, že v případě dobřeDále

Školení kybernetické bezpečnosti pro MŠ

V rámci projektu MAP Priority 7 (občanské kompetence) a Priority 8 (digitální kompetence) proběhlo ve spolupráci s NIDV akreditované školení kybernetické bezpečnosti přizpůsobené potřebám MŠ. Lektorem byl pan Ing. P. Jindra. Školení se setkalo sDále

Seminář k šablonám

Dne 22. 6. 2017 se v prostorách ZŠ a MŠ J. Seiferta konal seminář, který se týkal Výzvy č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Obsahem semináře byla zejména administraceDále