Seminář k šablonám

Dne 22. 6. 2017 se v prostorách ZŠ a MŠ J. Seiferta konal seminář, který se týkal Výzvy č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Obsahem semináře byla zejména administrace projektu a orientace v systémech IS KP14+ a IS ESF, dále problematika zpráv o realizaci, žádostí o platbu, o změnu apod.

Účastníci měli rovněž možnost vyměnit si zkušenosti s realizací projektů v oblasti personálií, aktivit, finančních transakcí apod.

 

Seminář k šablonám