Školení kybernetické bezpečnosti pro MŠ

V rámci projektu MAP Priority 7 (občanské kompetence) a Priority 8 (digitální kompetence) proběhlo ve spolupráci s NIDV akreditované školení kybernetické bezpečnosti přizpůsobené potřebám MŠ. Lektorem byl pan Ing. P. Jindra. Školení se setkalo s mimořádným ohlasem a bude znovu nabídnuto pro další učitelky mateřských škol.
Spokojenost vyjádřilo 100 % všech účastníků semináře.

Školení kybernetické bezpečnosti pro MŠ