Výstupy IV. konference MAP k prioritám jednotlivých forem gramotnosti – Základní školy – část 2- Diskuze odborné veřejnosti

V Hospodářských novinách byla zveřejněn výtah z tématické zprávy ČŠI k přírodovědné gramotnosti. Vzhledem k tomu, že tento příspěvek v plné míře rozvíjí výsledky naší lednové konference, zveřejňujeme zde odkaz na tento důležitý materiál.

Výsledky přírodovědné gramotnosti – souhrn.