Supervizní školení – Mgr. K. Hrbková – Alkion MAP MČ Praha 3 využívá také moderní metody koučinku a supervize. V měsíci září proběhlo první setkání supervizních setkání s paní Mgr. K. Hrkovou (www.alkion.cz) se skupinou ředitelek MŠ, které prokázalo, že v případě dobře připravené metodiky může tento postup slavit velké úspěchy.
V rámci MAP bude realizováno několik takových školení.

Supervizní školení – Mgr. K. Hrbková – Alkion