Děti ze ZŠ Lobkovicovo na workshopu v Dox

Ptačí sněm

Všichni ptáci světa se slétávají na sněm. A my vcházíme do prostor výstavy Petra Síse O létání a jiných snech v Dox.

Svět je zkažen, mnoho je špatně…co vše může být špatně? S žáky výtvarného semináře dokážeme nalézt problémy, které trápí celou planetu. Ptáci však chtějí odpovědi. Do čela se postaví moudrý dudek, řekne ptákům o králi Simorgovi, který zná odpovědi a žije na vzdálené hoře Káf. Někteří ptáci váhají a nechtějí opustit své pohodlí a vydat se na nebezpečnou a dlouhou cestu. Děti čtou argumentaci kachny, sokola, papouška a páva a velmi hbitě naleznou moudré odpovědi dudka. Ptáci cestou prolétávají sedmi údolími – údolím hledání, lásky, porozumění, odstupu, jednoty, úžasu a smrti.

Co v těchto údolích nalézají!? Je láska spojena jen s hezkými věcmi?! Hrajeme si s asociacemi, nic není špatně, nic není dobře. Nalézáme mnoho překvapivého, co ptáky mohlo potkat.  Většina ptáků cestou zahyne. Jen 30 jich doletí k hoře Káf. Hora je pustí za králem.

A my přicházíme před dveře, které nejsou úplným zrcadlem, ale přesto náš odraz dokážeme zahlédnout. Tak i ptáci na hoře Káf uzřeli sami sebe. Neb všechny odpovědi mohou najít v sobě, a nebo mezi sebou, stejně tak jako my.

Celý příběh necháváme doznít v prostotu Gulliverovské vzducholodi, kde tvoříme své vlastní ilustrace k tomuto perskému eposu.

K. Platt a žáci 6. ročníku (seminář výtvarné výchovy)

Děti ze ZŠ Lobkovicovo na workshopu v Dox