Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností na základních školách

Na základě doporučení České školní inspekce se ZŠ Cimburkova dne 16. 9. 2019 zapojila do pilotního projektu MŠMT a NúV s názvem Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností na základních školách.

Tento projekt je určen především žákům druhého stupně s cílem rozvinout jejich technické dovednosti tak,  aby je využili v dalším profesním životě. Data získaná tímto dvouletým projektem povedou ke koncepčnímu zavedení polytechnické výuky do všech základních škol v České republice.

Škola se zaměřila, v rámci projektu, na tyto tematické celky:

  • Technická kreativita
  • Technické činnosti a práce s materiálem
  • Řemeslo a technické profese
  • Byt, dům a zahrada

V úzké spolupráci se zástupcem MŠMT a NúV paní Ing. Šarkou Poláčkovou a na základě podkladů garanta projektu PaedDr. PhDr. Jiřího Dostala, Ph.D. se budeme snažit dosáhnout všech očekávaných výstupů pro vzdělávací oblast „Člověk a technika“, a to za pomoci těchto výukových bloků zařazených do stávajících předmětů jako je informatika, pracovní činnosti, chemie, přírodopis, fyzika, výtvarná výchova.

V rámci informatiky seznámíme žáky (za použití vhodného softweru) s navrhováním stavebních, interiérových a zahradních projektů s možností vizualizace ve 3D prostředí. Žáci vypracují pracovní postup realizace a vytvoří rozpočet na náklady spojené s realizací projektu.

V hodinách výtvarné výchovy připravujeme blok Módní tvorby – Fashion Design, kde si žáci zpracují vlastní oděvní výrobek od návrhu až po samotnou realizaci. Díky na PC programovatelné vyšívací jednotce přitom dojde k propojení tradiční řemeslné dovednosti a využití nových technologii.

Technickou kreativitu budeme rozvíjet ve vyčleněných hodinách fyziky za pomocí 3D tiskárny, kde budeme tisknout jednoduché komponenty pro naše technické i výtvarné projekty. Díky finanční podpoře MČ Praha 3 jsme pořídili stavebnice Lego Mindstorm a Lego Boost, které nám umožní stavět jednoduše krokově programovatelné roboty, které dětem umožní nahlédnout do konstrukčního prostředí a programovacího prostředí.

Dále chceme využít přenosných pracovních stolů s ručním nářadím na výrobu ze dřeva,  plastu a jiných materiálů.

Na základě poznatků z konference Tech-Edu-Inspire 2019 je naším přáním zajistit prostředky na laserovou vypalovačku ke gravírování laserem do různých materiálu. V budoucnu bychom rádi získali dřevoobráběcí stroje jako je soustruh, vyřezávací pila, bruska či frézka z polytechnických stavebnic.

Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností na základních školách