ZŠ Lupáčova – informace o zápisu

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2020/2021:

Od 23. 3. 2020 do 15. 4. 2020 je možno si zaregistrovat datum a čas Zápisu k základnímu vzdělávání na tomto odkazu:

REGISTRACE

Upozornění: zápisy do 1. ročníku se konají bez přítomnosti dítěte – děkujeme za pochopení.
Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese:
– vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (k dispozici na lupacovka.cz)
– vyplněný evidenční list (k dispozici na lupacovka.cz)
– chcete-li žádat o odklad, vyplněnou žádost o odklad (k dispozici na lupacovka.cz) + nejlépe již s potřebnými doporučeními
– občanský průkaz zákonného zástupce
– originál rodného listu dítěte
– případně doložení trvalého pobytu dítěte

Děkujeme a těšíme se na Vás.

 

Zahájení povinné školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

Přihláška k základnímu vzdělávání

Evidenční údaje žáka

Žádost o odklad povinné školní docházky

Obecná pravidla a časté otázky

KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace k zápisu MŠMT

Plakát ZÁPIS