ZŠ Lupáčova – informace o zápisu pro školní rok 2021/2022 a online schůzka dne 20. 1. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci – zájemci o zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022, vzhledem k současné situaci nemůžeme v lednu 2021 uskutečnit již tradiční Den otevřených dveří. Nabízíme Vám alespoň možnost zúčastnit se online setkání dne 20. 1. 2021 od 15:00. Všechny zájemce prosíme o vyplnění dotazníku, na jehož základě Vám bude zaslán odkaz na schůzku.

Dotazník —> ZDE <—

Pokud to podmínky dovolí, rádi uskutečníme setkání přímo ve škole v jiném termínu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.

Potřebné dokumenty naleznete ke stažení v přílohách tohoto článku.

Zápis probíhá ve dnech 14. 4. (středa), 15. 4. 2021 (čtvrtek)

Zahájení povinné školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

–>PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ<–

–>EVIDENČNÍ ÚDAJE ŽÁKA<–

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU <–