Soutěžní projekt: Most přes propast času

Název projektu: Most přes propast času

Škola: Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

Doba realizace: od 1. 12. 2017 do 20. 4. 2018

Projekt realizovalo:

 • 56 vybraných žáků z 3. – 8. tříd
 • 4 učitelé z 2. stupně
 • 4 učitelé z 1. stupně

Třetí osoby zapojené do projektu:                

 • rodiče a veřejnost
 • zástupci zřizovatele
 • Správa Olšanských hřbitovů
 • Pražské informační služby
 • Židovské muzeum
 • Vojenský historický ústav

Popis cíle projektu a jeho motivace:

 • osvojení si vyhledávání informací v mimoškolním prostředí, prohlubování si vlastní iniciativy a svědomitosti a vzájemné tolerance
 • seznámení s historií a současným stavem hřbitovů na Praze 3
 • poznání rozličnosti způsobu pohřbívání v návaznosti na náboženství (křesťanství, judaismus) a dějinné události
 • naučení se vnímat smrt jako součást našich životů

Popis průběhu projektu:

 • mapování hřbitovů MČ Prahy 3 (procházky po jednotlivých částech hřbitovů – Starý židovský hřbitov, Nový židovský hřbitov, Vojenské hřbitovy, Pravoslavný hřbitov, nejstarší část hřbitovů za kostelem sv. Rocha, cesty k hrobům slavných)
 • vyhledávání historických souvislostí navštívených míst
 • beseda s hrobníkem Jiřím Kolkou v Nové obřadní síni
 • beseda s kunsthistoričkou Mgr. Vlaďkou Holzapfelovou o funerálním umění a symbolice
 • přednáška pracovnice Židovského muzea Zuzany Povlovské o pohřbívání a chápání smrti v judaismu
 • komentovaná prohlídka Starého židovského hřbitova ve Fibichově ulici
 • cesty za hroby slavných osobností a dokumentace jejich životů
 • komentovaná prohlídka vojenských hřbitovů s pracovníkem Vojenského historického ústavu Mgr. Tmášem Jaklem
 • pátrání po olšanských hřbitovních legendách
 • zjišťování způsobů pohřbívání v různých kulturách a pohled na smrt a pohřbívání v naší společnosti
 • vytvoření a vyhodnocení ankety na téma hřbitovů a pohřbívání prováděné na veřejných místech P3, v rodinách a na MÚ Prahy 3
 • vnímání hřbitovů jako galerie – pomníky od slavných autorů
 • rozhodnutí účastníků projektu o finančním příspěvku na opravu vzácných náhrobků formou sbírky (7000,- Kč)
 • závěrečné besedování účastníků projektu o jejich dojmech a nabytých znalostech

 

Výstup z projektu:

 

 

Fotodokumentace aktivit v projektu:

 

Soutěžní projekt: Most přes propast času