Exkurze do Klementina, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

V pátek, 23. 3. 2018, žáci 5. C navštívili Klementinum, bývalou jezuitskou kolej, která je v současnosti sídlem největší a nejvýznamnější knihovny u nás, Národní knihovny. Navázali jsme tak na učivo českého jazyka a předmětu člověk a společnost a výtvarné výchovy. Národní knihovna má –  pro zajímavost –  kolem 6 až 7 miliónů knih. Před samotnou návštěvou Klementina jsme si připomněli v souvislosti s Českým stavovským povstáním v letech 1618 – 1620 historii Mostecké věže. V komplexu Klementina jsme navštívili Barokní knihovnu, překrásnou místnost se stropem bohatě zdobeným freskami, která obsahuje 20000 knih a která kdysi sloužila jezuitským studentům. V předsálí knihovny jsme obdivovali kopii překrásně ilustrovaného Vyšehradského kodexu a Hájkovy kroniky české. Vystoupili jsme na Astronomickou věž, odkud se nám naskytl výhled na Hradčany, Malou Stranu, Karlův most i Staré Město.

V Meridiánové síni jsme viděli nataženou strunu, která znázorňovala poledník a podle níž bylo v Praze kdysi vyhlašováno pravé poledne máváním praporu z ochozu věže. Od roku 1752 probíhají v Klementinu  meteorologická pozorování a měření (po Klementinu je od roku 1980 pojmenována planetka 3386). Vyslechli jsme výklad o době Rudolfa II. Habsburského, o jeho sbírkách, alchymistech na jeho dvoře, o vědeckých bádáních několika vědců, jako G. Galilei, J. Kepler a další. Měli jsme možnost nahlédnout do Zrcadlové síně, v níž se pořádají koncerty vážné hudby. Při zpáteční cestě jsme prohlédli Staroměstské náměstí, Staroměstský orloj, který se v současné době opravuje.

Exkurze do Klementina, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad