ZŠ LUPÁČOVA – ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2017

Přečtěte si zprávy o nejnovějších aktivitách, výjezdech a projektech, které proběhly v měsíci říjnu  v naší škole i mimo ni!

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2017