Povltavské setkání Baltík 2017

Ve dnech 13. až 14. října 2017 se v Českých Budějovicích uskutečnilo Povltavské setkání Baltík 2017. Základní školu Pražačku reprezentovali mladí programátoři Jakub Stáňa, Eliška BrandejsováKarolína Dalibová. Obě dvě účastnice měly již zkušenosti z národního kola soutěže Baltík 2017. Na ZŠ Pražačka probíhá v rámci Školního vzdělávacího plánu v předmětu Informatika výuka základů programování. Cílem je žáky seznámit s tvorbou programu, pochopit zadávání základních příkazů a naučit se přemýšlet jako programátor.

Povltavské setkání Baltík 2017
Povltavské setkání Baltík 2017

Vyústěním výuky je právě zapojení do soutěží v programování. Povltavské setkání Baltíků se liší od běžných soutěží hlavně tím, že zadané úkoly řeší jednotlivci a ne družstva. Žáci mají možnost si vyměnit zkušenosti, získat další dovednosti a v neposlední řadě se procvičit v řešení nových zadání.

Naši žáci si vedli statečně. Neskončili sice v první desítce, ale to nebylo ani cílem, protože ostatní účastníci se programování věnují v kroužcích a rovněž je učí zkušení lektoři. Jakubovi Stáňovi, Elišce Brandejsové i Karolíně Dalibové patří velký dík, že je Baltík neopustil ani v šestém ročníku, kdy se mu už věnují pouze ve volném čase. Musíme ocenit i přípravu, kterou absolvovali. Ta probíhala formou řešení zadaných prací z předchozích ročníků programátorských soutěží. Mladí programátoři z Pražačky se mohou pochlubit, že už umí naprogramovat ovládání hry prostřednictvím klávesnice, pracovat s náhodnou volbou, a poradí si i s proměnnými hodnotami v zadání. Všichni žáci byli spokojení, zažili víkend programování na velkém pirátském ostrově a bitvu pirátů a královského vojska.

Povltavské setkání Baltík 2017