Základy bezpečného chování v silničním provozu, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

První až třetí ročníky navštívily strážnice městské policie, které  seznámily žáky s bezpečným chováním v dopravě a se situacemi, které děti mohou zažít v hlavním městě. Proběhla diskuze o chování na silnici a v MHD. Děti také řešily různé dopravní situace, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Zopakovaly si také znalost základních dopravních značek.
Závěrem děti dostaly malý dárek v podobě pracovního sešitu, který mohou využít při výuce předmětu člověk a jeho svět.