Výchovně-vzdělávací projekt VOLBY v MŠ Na Balkáně

V mateřské škole Na Balkáně jsme využili vzrušenou společenskou atmosféru před druhým kolem volby prezidenta a s dětmi jsme si na volby ,zahráli“. Pod heslem ,,Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi, ale nebylo to tak vždy a není zaručeno, že to tak bude navěky” jsme uskutečnili výchovně – vzdělávací projekt Volby.

Naším cílem bylo děti seznámit s reáliemi Pražského hradu, s vlajkou ČR, se státními symboly, s českou hymnou, s mapou České Republiky, s korunovačními klenoty a novými pojmy kolem téma voleb. Vymysleli jsme dva fiktivní prezidentské kandidáty, vyrobili volební urnu, hlasovací lístky. Navázali jsme na skutečnost, že řada dětí byla s rodiči ve volebních místnostech a měly potřebu o tom mluvit.  Samozřejmě jsme nehodnotili skutečné prezidentské kandidáty, to jsme nechali zcela na rodičích. Ale hovořili jsme o lidských a morálních hodnotách a postojích, které od prezidenta vyžadujeme.

Projekt děti zcela pohltil a u rodičů měl velký pozitivní ohlas.

Výchovně-vzdělávací projekt VOLBY v MŠ Na Balkáně