ZŠ Lupáčova

Praha 3, Lupáčova 1/1200

tel.: 222 715 691

IČ: 63831368


Školní vzdělávací program:
Lupáčovka

Profilace školy:
Škola uplatňuje program se specifikací pro rozšířenou výuku jazyků s významnou podporou digitálních technologií, kde je na špičce v oboru. V současné době realizuje experimentální projekt možného využití tabletů a smartphonů žáků v režimu BYOD. Škola se podílí na projektech bilingvní výuky CLIL a na realizaci celé řady společenskovědních projektů s přesahem do běžného občanského života. Sem patří program etické výchovy či projekt integrace cizinců (SFSN). Spolupracuje s celou řadou institucí, jako jsou například vysoké školy či NCBI (Národní centrum bězpečnějšího internetu). Součástí školního vzdělávacího programu je i intenzivní podpora využívání digitálních technologií přímo ve výuce humanitních a přírodovědných předmětů. Program je zaměřen na vytváření tzv. soft skills, které umožňují následně lepší praktické využívání těchto nástrojů ve studiu a v pracovním procesu (např. psaní všemi deseti). Druhým základním rysem školy je podpora světových jazyků, rozšířená výuka nejméně dvou z nich s podporou rodilých mluvčí a s následným vyústěním v projektech mezinárodní spolupráce (STEM with ART – Erasmus+). V rámci školy jsou podporováni talentovaní žáci, ale i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ve škole pracuje v rámci podpůrných opatření 5 asistentů pedagoga. V rámci projektu “Šablony pro ZŠ Lupáčova” od školního roku 2017/2018 škola mj. nabízí:

  • personální podporu žákům, rodičům i učitelům – školní psycholog a školní speciální pedagog
  • čtenářský klub
  • klub zábavné logiky a deskových her
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  •  příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  •  odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Škola v síti UNESCO ASP NET, člen Asia Europe Classroom Network, fakultní škola PedF UK, zaměřená na jazyky (od 1. ročníku první cizí jazyk, od 3. ročníku nejméně 3 hod./týdně, od 5. ročníku druhý jazyk – Aj, Nj, Fj, Šj, rodilí mluvčí – Šj, Aj), digitální technologie a projektová výuka pro různé skupiny žáků. Výměnné a poznávací zájezdy, cyklistické a lyžařské kurzy. Pohár starosty Hartiga ve školním roce 2016/2017: 1. místo pro 1. stupeň, 2. místo pro 2. stupeň. Nositel prestižní ceny European Language Label 2014 a European Language Label 2016.

Vybavení:
rekonstruovaná budova, vstupy, tělocvičny, laboratoře, e-learningové portály pro domácí přípravu, interaktivní technologie ve všech třídách, všechny třídy připojeny k internetu a vybaveny projekční technikou, regulační systémy topení

Zájmová a mimoškolní činnost:
více než 90 hodin zájmové činnosti – jazyky, informační gramotnost, divadlo, výtvarné kroužky, sporty, rukodělné aktivity, předběžné přihlášky ZDE.

Školní družina:
Provoz školní družiny je vysoce nadstandardní nejen jejím celkovým rozšířením. Zahrnuje prakticky všechny žáky od prvního do čtvrtého ročníku (Družina 300, školní klub, kde se kapacita nestanovuje nad 30 žáků). Prostory jsou řešeny především ve třídách, což pro provoz školy je limitující podmínkou. Využíváme nově vybudované polytechnické centrum na ZŠ Vlkova.

www.lupacovka.cz

ZŠ Lupáčova
Štítky:            

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..