Žáci a pracovníci školy zasadili lípu na počest 100. výročí naší republiky – ZŠ J.Seiferta


Výročí vzniku České republiky se odrazilo v mnoha akcích základních škol zřízených MČ Praha 3. Dlouhodobý projekt ZŠ a MŠ J. Seiferta zaměřený na 100 let existence ČR zahrnuje i připomínku našeho národního stromu. Rukou společnou proto zástupci žáků a pracovníků školy koncem listopadu zasadili lípu v malém parčíku proti Vinohradské nemocnici.

„Byli jsme si vědomi skutečnosti, že jen tak nemůžeme kopnout do země a zasadit strom,“ informovala ředitelka školy Marie Suchá. „Obrátili jsme se na odbor životního prostředí, jehož pracovníci vytipovali vhodnou lokalitu a strom jsme zasadili za pomoci firmy Tillia Garden, která zajistila výběr stromu, dopravu i odbornou pomoc,“ dodala s dovětkem, že jméno firmy odpovídá latinskému názvu lípy – tilia.

Do projektu ke 100. výročí naší republiky se ve zdejší škole zapojili všichni žáci. A jak ředitelka Marie Suchá zdůraznila, kromě ostatních složek vzdělávacího programu byla zařazena i environmentální výchova. „Velmi oceňuji schopnost školy vhodně propojit historické výročí vzniku státu s oblastí ochrany životního prostředí, jíž je výsadba nových stromů symbolem,“ reagoval místostarosta pro školství Štěpán Štrébl a pokračoval: „Veškerou činnost spojenou s touto částí vzdělávání budu plně podporovat, vítám spolupráci odborů radnice Prahy 3 a věřím, že lípa zasazená žáky ZŠ a MŠ J. Seiferta se stane prvním stromem v řadě těch, které v naší městské části v následujících letech vyrostou,“ dodal.

Žáci a pracovníci školy zasadili lípu na počest 100. výročí naší republiky – ZŠ J.Seiferta
Štítky: