Kurzy pro pedagogy – práce s dětmi a žáky s OMJ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás upozornil na velmi zajímavou nabídku vzdělávacích kurzu pro pedagogické pracovníky (DVPP), které Inbáze z.s. realizuje v rámci projektu Inkluze Interkulturně (OPPPR). Podrobnější informace o nabídce:

InBáze, z.s. nabízí účast v projektu, který se zaměřuje na posílení proinkluzivního prostředí ve školách s důrazem na práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Jde o dva vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky (DVPP), které Inbáze z.s. realizuje v rámci projektu Inkluze Interkulturně (OPPPR).

  • První kurz se zaměřuje na oblast interkulturní práce ve školských zařízeních (zejména v ZŠ a MŠ). Účastníci kurzu prohloubí své znalosti a dovednosti v oblasti inkluze, migrace a integrace, vzdělávání dětí a žáků s OMJ, mediace, sociálního poradenství, tlumočení a interkulturní komunikace.

Leták ke kurzu

Podrobné informace, včetně termínů a obsahu kurzu

Přihláška (do 03.12.2018)

  • Druhý kurz je určen pro dvojjazyčné asistenty pedagoga a zaměřuje se na metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka a dále pak na školskou legislativu, inkluzi a základní techniky mediace a komunitního tlumočení.

Leták ke kurzu

Podrobné informace, včetně termínů a obsahu kurzu

Přihláška (do 15.01.2019)

 

Oba kurzy jsou pro účastníky zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na koordinátory kurzů:

Mgr. Natallia Allen / Koordinátor kurzu, E-mail: allen@inbaze.cz, GSM +420 733 785 680

Anna Darašenka / Koordinátor kurzu, E-mail: darashenka@inbaze.cz, GSM +420 777 190 633

S pozdravem,

Mgr. Jan Janoušek, specialista integrace cizinců
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor Kancelář ředitele Magistrátu

Oddělení národnostních menšin a cizinců
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 005 251, +420 774 505 149
jan.janousek@praha.eu
www.praha.eu

Kurzy pro pedagogy – práce s dětmi a žáky s OMJ
Štítky: