Vánoční zvyky v 19. st. v Hornickém muzeu v Příbrami, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

Jako každý rok i letos pořádala školní družina velký výlet s vánoční tématikou. Volba tentokrát padla na Příbram a Hornické muzeum.  Ve svátečně vyzdobeném hornickém domku byly připravené výtvarné dílničky, kde žáci si vyzkoušeli malování figurek do betlému, pečení perníčků, korálkování, odlévání olova ad. V dole sv. Anny se děti svezly vláčkem do 19. století a dozvěděly se, jak se tehdy slavily Vánoce v hornické rodině. Porovnaly, které zvyky se dochovaly, jaké dárky byly kdysi a co dostávají dnes.