Konference MAP: Priority 2, 3, 4 – ČTENÁŘSKÁ, MATEMATICKÁ A JAZYKOVÁ GRAMOTNOST

Vyhodnocení konference k jednotlivým typům gramotnosti a pregramotnosti v rámci MAP Praha 3

Semináře a workshopy proběhly na dvou místech, v budovách  Základní školy, nám. J. z Lobkovic a v ulici Perunova. 

Podle reakcí zúčastněných učitelů z mateřských i základních škol se konference setkala s mimořádným ohlasem

Postupně zveřejníme jednotlivé výstupy a návrhy pro další rozvoj jazykové, čtenářské i matematické gramotnosti. Výstupy zveřejníme jako příklady dobré praxe. Úplné hodnocení konference bude dokončeno do 26.1.2018.

 

180118 pozvánka na konferenci
Program konference LOB

Registrační formulář najdete zde.

Vyplněním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů výhradně pro potřeby projektu.