Péče o děti pracovníků IZS na Praze 3

MČ Praha 3 ve spolupráci s řediteli základních a mateřských škol určila několik škol, které se postarají o děti od tří do deseti let, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, strážníci, hasiči, vojáci, pracovníci ve školství, sociálních službách a dalších profesí nezbytných pro zajištění nezbytného fungování společnosti.

Aktuálně jsou otevřeny dětské skupiny v ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic. Děti prvního stupně se mohou zařadit do skupiny v základní škole na Lobkovicově náměstí, pro mladší děti je otevřena skupina v mateřské škole na detašovaném pracovišti Perunova.

V případě potřeby jsou připraveny záložní kapacity na ZŠ Jeseniova a ZŠ Jiřího z Poděbrad.

Zaměstnanci z vybraných profesí, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do určené ZŠ nebo MŠ, musí kontaktovat nejprve svého zaměstnavatele. Ten pak požádá odbor školství, mládeže a sportu na magistrátuo péči o dítě. To je následně umístěno dle aktuální situace do určené školy.

Kontaktní osobou na MHMP pro zaměstnavatele je pan Mgr. Stanislav Sivaninec.
E-mail stanislav.sivaninec@praha.eu


Podrobnější informace, jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na webových stránkách hl. m. Prahy-

zdroj: MČ Praha 3

 

Péče o děti pracovníků IZS na Praze 3