Rádi čteme a rádi pomáháme

I v letošním roce jsme na naší škole tradičně uspořádali akci Čtení pomáhá. Jedná se o událost, kdy žáci spí ve škole a před samotným usnutím si navzájem předčítají z knih. Druhý den ráno se žáci v počítačové učebně přihlásí na  www.ctenipomaha.cz a otestují se na zadané knihy. Letos se díky 140 žákům, kteří ve škole přespali, četli a správně odpověděli na dané otázky, vybralo během dvou hodin necelých 43.000Kč, které byly věnovány na charitu, jež se zabývala nákupem polohovací postele pro pana Zbyška, který je upoután na invalidní vozík a rád by si život zjednodušil polohovací postelí.
Jsem moc ráda, že se tato akce vydařila, jistě i díky pěknému počasí a prima grilování, které celou akci otevírá (té se mohou zúčastnit i rodiče a letos si na grilovaném hermelínu či buřtíku pochutnalo téměř 100 rodičů). Žáci mají radost, že se mohou podílet na nezištné pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje, a my máme radost, že v nich můžeme podporovat nejen tyto cenné hodnoty, ale i kooperaci mezi žáky různých ročníků. Celá akce je náročná, ale stojí za to.

Mgr. Marcela Šífová, ZŠ Jeseniova

Rádi čteme a rádi pomáháme