Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu

Rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu

Jedná se o evropský dokument popisující systematicky digitální kompetence pedagogů, jehož součástí jsou i standardy, které mohou být použity k sebehodnocení a budou mít vliv na definování profilu uchazečů o učitelské povolání.

DigCompEdu vymezuje 22 digitálních kompetencí učitele sdružených v 6 oblastech:

 

Celý dokument v češtině najdete ZDE .

Více informací na webu RVP https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/21855/EVROPSKY-RAMEC-DIGITALNICH-KOMPETENCI-PEDAGOGU-DIGCOMPEDU.html/

 

 

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu