Putování Lvíčka Kuby po ČR – projekt ZŠ Lobkovicovo

O Pohár starosty Hartiga – projekt ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 pro školní rok 2018/2019

PUTOVÁNÍ LVÍČKA KUBY PO ČESKÉ REPUBLICE – DLOUHODOBÝ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY PRACOVIŠTĚ LOBKOVICOVO

Doba realizace projektu: září 2018 až květen 2019

Procento zapojených žáků: 93% žáků 1. – 4. ročníku z pracoviště Lobkovicovo (z celkového počtu 182 žáků) zapojeno v celém  projektu, v části Vlajka v pohybu zapojen i žáci 5. ročníku a 2. stupně – celkem  400 žáků

Počet zapojených třetích osob: 130 rodičů, 40 mladších sourozenců předškolního věku, 2 zástupci českého olympijského výboru, 5 hostů

Cíle projektu:

  • poznávání České republiky očima dětí, budování pozitivního vztahu dětí ke státu, jeho historii a tradicím, ochrana přírody a kulturních památek
  • připomenutí důležitých výročí, především 100. výročí založení Československa
  • rozvoj občanských kompetencí a posilování demokratických principů a  občanské odpovědnosti, důraz na rovnost lidí
  • integrace žáků-cizinců, podpora soužití různých národností
  • posilování solidarity a sociálního cítění, podpora různých skupin znevýhodněných dětí i dospělých
  • posilování komunity školy – společné akce žáků, pedagogů, rodičů, sourozenců
  • rozvoj pracovních kompetencí, kreativity
  • sportovní aktivity jako důležitá součást trávení volného času a zdravého životního stylu
  • podpora kvalitního trávení volného času, aktivity, kteréí podporují hodnotné trávení volného času v ordinách
  • posilování finanční gramotnosti

Popis průběhu projektu:

V září byl projekt zahájen tím, že byl dětem představen maskot celoročního projektu – lvíček. Děti pak vybíraly jméno maskota hlasováním nejprve v jednotlivých odděleních školní družiny, následně hlasováním celodružinovým. Díky tomu poznaly principy demokratického rozhodování a hlasování. To pak uplatnily i v dalších částech projektu, zejména když hlasováním  vybíraly jedno nejoblíbenější místo z každého kraje. Jednotlivé etapy projektu byly věnovány poznávání krajů ČR, cílem bylo přiblížit dětem historii i současnost regionu, přírodu, památky i hospodářství. Připravené aktivity byly vždy nejen vzdělávací, ale i tvořivé, nebo sportovní, podle možností je doplňovaly i výlety (např. do Liberce). Aktivity zaznamenávaly přímo děti – každé oddělení vedlo svůj cestovní deník. Poznání každého kraje završily děti získáním symbolického klíče k danému regionu.

Výraznou doprovodnou aktivitou byly rodinné víkendy se lvíčkem, do ní se zapojilo 72 rodin. V každém oddělení družiny byl k dispozici plyšový lvíček, kterého si děti braly na víkend, lvíček se účastnil jejich rodinného výletu, vyrazil s nimi a s rodiči na sportovní akci nebo za poznáním. Děti pak zaznamenaly informace o této akci a představily ji ostatním v družině, záznamy o víkendových rodinných akcích jsou součástí dokumentace celého projektu.

Kromě putování po regionech za poznáním připravily vychovatelky školní družiny v rámci projektu i několik větších akcí. K výročí vzniku Československa připravila družina spolu s pedagogy 1. i 2. stupně celoškolní akci “Vlajka v pohybu”. Žáci i učitelé přišli do školy v tričkách modré, bílé a červené barvy, vyplnili pak obrys české vlajky připravený na prostransrví před školou. Žáci nejvyšších ročníků obstarali i fotografickou dokumentaci akce a natočili dokonce i krátké video. Další velkou akcí byla společná předvánoční plavba lodí po Vltavě, které se účastnili i rodiče dětí, nebo atletický pětiboj, který uspořádala školní družina v dubnu ve spolupráci s Českým olympijským výborem, dva zástupci ČOV se přímo účastnili akce ve škole. Cílem této akce nebyl jen rozvoj sportovních dovedností dětí, ale i posilování demokratického cítění a přátelského soužití různých národností. Ve sportovních soutěžích se utkalo celkem 15 národností, které mezi dětmi v družině najdeme, ovšem s důrazem na to, že bez ohledu na národnost jsme všichni v družině kamarádi.  Motto “Jedna velká rodina školní družina”  se ostatně prolínalo celým projektem. Před Velikonocemi připravila družina velikonoční jarmark tematicky zaměřený na tradiční řemesla a výrobky. Na konec dubna je připravena další větší akce – přespání ve školní družině, které bude tematicky zaměřeno na nejstarší dějiny našeho území, děti s vychovatelkami si zahrají na lovce mamutů. Celý projekt vyvrcholí 23. května akcí pro děti i jejich rodiny “Se lvíčkem na prsou”, opět ve spolupráci s Českým olympijským výborem, který věnoval i ceny do tomboly. Akce je věnována 100 letům československého sportu a má i charitativní přesah.

Na charitu, solidaritu a vzájemnou podporu uvnitř komunity bylo zaměřeno více akcí v rámci projektu. Výročí 17. listopadu 1989 připomněla sportovní charitativní sobota, které se účastnili žáci spolu s rodiči. Výtěžek dobrovolného startovného  byl určen pro ty děti ze školní družiny, které potřebují v nelehké situaci pomoci. Dvěma dětem byl z výtěžku uhrazen poplatek za školní družinu, který by jinak jejich rodiče nemohli zaplatit, třem dalším dětem byly z výtěžku zaplaceny kroužky, 9 dětí získalo příspěvek  na školní výlety. Celkem bylo mezi tyto děti rozděleno 8 400,- Kč. Za dalších 10 000,- Kč byly pořízeny vánoční dárky pro děti z dětského domova v Žatci. Děti ze školní družiny společně s vychovatelkami navštívily strom splněných přání v OC Flora, zde děti vybraly přání ze stromu, naplánovaly nákup a samy (samozřejmě pod dohledem vychovatelek) dárky vybraly a zaplatily. Výtěžek květnové sportovní akce bude věnován nevidomému olympionikovi Ondrovi a dále holčičce, která trpí nemocí motýlích křídel. Každý z nich dostane přibližně 10 000,- Kč.

Dokumentace projektu:

Průvodce projektem s fotografiemi zde

Představení projektu  – videa [pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2019/04/MÁME-RÁDI-ČESKO.pdf” title=”MÁME RÁDI ČESKO”]

Projekt byl dále prezentován na webových stránkách školy, na nástěnkách ve vestibulu školy a ve školním časopise

 

Putování Lvíčka Kuby po ČR – projekt ZŠ Lobkovicovo