PS pro rovné příležitosti: Strategické setkání

Setkání je vymezeno pro řešení strategických témat projektu – konkrétně pro aktualizaci analytické části dokumentace místního akčního plánování.

V průběhu tohoto prvního setkání dojde ke společné práci / projednání následujících výstupů analytické části předchozího projektu MAP III:

  • SWOT3 Analýzy – pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti
  • SWOT3 Analýzy – pro podporu pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání
  • Přehledu hlavních problémů k řešení v období do roku 2025 (příčiny, možná řešení)

Setkání bude moderované a jeho primárním cílem je zaměřit se na ta témata/problémy, která bude potřeba pro nové období projektu upravit či aktualizovat.

Termín: středa 26. 6. 2024 od 18.150 do 20.15 hodin

ON-LINE

 

PS pro rovné příležitosti: Strategické setkání