PS pro financování: Výzva Šablony II – OP JAK

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny pro financování, tentokrát zaměřené na výzvu Šablony II.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Termín konání: čtvrtek 19. 9. 2024 od 9.00 do 10.00 hodin

ON-LINE

Akce je ZDARMA, prosíme, registrujte se na ní. 

PS pro financování: Výzva Šablony II – OP JAK